Chính sách gửi tin nhắn

Công ty TNHH giải pháp số Hưng Thịnh cung cấp các phần mềm marketing giúp đối tác tiếp cận gần hơn với khách hàng của mình. Tuy nhiên, khách hàng cần tuân thủ các chính sách sau để đảm bảo không vi phạm pháp luật và gây phiền hà cho khách hàng nhận tin. Việc đăng ký sử dụng phần mềm sẽ đồng ý không vi phạm với các điều kiện bên dưới đây.

  • Gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo đến người nhận nhưng chưa được sự đồng ý của người nhận.
  • Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
  • Đăng, phát, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia.
  • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm.
  • Giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác.
  • Gắn nhãn doanh nghiệp,cá nhân vào nội dung tin nhắn.
  • Gửi, phát các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc không được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu.

Lưu ý: NGHIÊM CẤM các hành vi sử dụng chương trình để lừa đảo, chống phá tổ chức, tuyên truyền bá văn hóa phẩm nội dung đồi trụy, xuyên tạc cá nhân, tổ chức, thực hiện các hành vi chống phá, trái pháp luật. Chúng tôi sẽ khóa tất cả tài khoản có nội dung như trên.

Hệ thống được xây dựng với mục đích gửi tin nhắn cho khách hàng quan tâm và đăng ký nhận tin nhắn của bạn. Chúng tôi từ chối tất cả trách nhiệm nếu bạn sử dụng hệ thống sai với khuyến nghị.

Bình luận bằng Facebook