Chính sách gửi tin nhắn

Công ty TNHH giải pháp số Hưng Thịnh cung cấp các phần mềm marketing giúp đối tác tiếp cận gần hơn với khách hàng của mình. Tuy nhiên, khách hàng cần tuân thủ các chính sách sau để đảm bảo không vi phạm pháp luật và gây phiền hà cho khách hàng nhận tin. Việc đăng ký sử dụng phần mềm sẽ đồng ý không vi phạm với các điều kiện bên dưới đây.

  • Gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo đến người nhận nhưng chưa được sự đồng ý của người nhận.
  • Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
  • Đăng, phát, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia.
  • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm.
  • Giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác.
  • Gắn nhãn doanh nghiệp,cá nhân vào nội dung tin nhắn.
  • Gửi, phát các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc không được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu.

Đối với Khách hàng vi phạm chính sách, trong vòng 07 (bảy) ngày sau khi chấm dứt hợp đồng, Hưng Thịnh Soft sẽ trích xuất tất cả các Thông Tin, dữ liệu của Khách Hàng được lưu trên máy chủ của Hưng Thịnh Soft và gửi qua email mà Khách Hàng đã đăng ký, hoặc Khách Hàng trực tiếp đến tại trụ sở của Hưng Thịnh Soft để nhận dữ liệu. Sau khi trao trả dữ liệu cho Khách Hàng, Hưng Thịnh Soft sẽ huỷ bỏ hoàn toàn Thông Tin của Khách Hàng liên quan đến việc sử dụng Phần Mềm.

Khách Hàng phải tự trách nhiệm về mọi thiết bị, máy tính, các phần mềm được cài đặt trên thiết bị, máy tính của Khách hàng và (những) dịch vụ kết nối (như dịch vụ truy nhập internet) liên quan đến việc truy nhập và sử dụng dịch vụ, đảm bảo các thiết bị này tương thích với Phần Mềm.
Hưng Thịnh Soft không chịu trách nhiệm đối với việc không thể truy cập hoặc sử dụng Phần Mềm do các lỗi phát sinh từ kết nối mạng, thiết bị phần cứng, phần mềm khác được cài đặt trên thiết bị của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự sai hỏng, không tương thích của phần cứng đối với Phần Mềm; sự không tương thích giữa Phần Mềm và các phần mềm khác mà Khách hàng đã cài đặt và/hoặc đang sử dụng; kết nối internet bị ngắt hoặc yếu.

Dịch vụ do Hưng Thịnh Soft cung cấp, chỉ được sử dụng theo các mục đích đi kèm với mỗi loại dịch vụ, và không được sử dụng như là dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho các trường hợp cụ thể khác nhau. Hưng Thịnh Soft không có trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào về những tổn thất liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ như là sự tư vấn chuyên nghiệp như vậy.
TOP không đảm bảo hay cam kết rằng Dịch vụ này không bị virus, bị gián đoạn, lỗi, tuy nhiên Hưng Thịnh Soft sẽ thực hiện việc bảo trì và nâng cấp Phần Mềm để đảm bảo hoạt động của Phần Mềm đáp ứng mục đích sử dụng của nó.

Lưu ý: NGHIÊM CẤM các hành vi sử dụng chương trình để lừa đảo, chống phá tổ chức, tuyên truyền bá văn hóa phẩm nội dung đồi trụy, xuyên tạc cá nhân, tổ chức, thực hiện các hành vi chống phá, trái pháp luật. Chúng tôi sẽ khóa tất cả tài khoản có nội dung như trên.

 

Hệ thống được xây dựng với mục đích gửi tin nhắn cho khách hàng quan tâm và đăng ký nhận tin nhắn của bạn. Chúng tôi từ chối tất cả trách nhiệm nếu bạn sử dụng hệ thống sai với khuyến nghị.

Bình luận bằng Facebook