Hướng dẫn sử dụng phần mềm gửi sms marketing SMS Pro

Lưu ý: NGHIÊM CẤM các hành vi sử dụng chương trình để lừa đảo, chống phá tổ chức, tuyên truyền bá văn hóa phẩm nội dung đồi trụy, xuyên tạc cá nhân, tổ chức, thực hiện các hành vi chống phá, trái pháp luật, không tuân thủ các quy định của nhà mạng. Chúng tôi sẽ khóa tất cả tài khoản có nội dung như trên. (Chi tiết Chính sách gửi tin nhắn)

SMS Pro ket noi voi usb 3g

Click vào đây xem hướng dẫn sử dụng SMS Pro gửi tin nhắn sms với Dcom 3G

Click vào đây xem hướng dẫn sử dụng SMS Pro gửi tin nhắn sms với Điện thoại Android

Hướng dẫn sử dụng phần mềm gửi tin nhắn SMS Pro – Bạn cần chuẩn bị các thứ sau đây : 1 USB 3G + 1 SIM điện thoại bất kì không cần đăng ký 3g + 1 máy tính. Bạn cần lưu ý là không nên quá lạm dụng gửi phần mềm quá nhiều và vào thời điểm nghĩ ngơi của người nhận. Để người nhận tránh gây ác cảm với tin nhắn bạn vừa gửi. Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy download SMS Pro ở đây

Lưu ý : Phần mềm SMS Pro hỗ trợ 2 kiểu kết nối để gửi tin nhắn
+ Sử dụng USB 3G : Phần mềm sẽ kết nối với dcom 3g và dùng sim trên dcom gửi tin nhắn sms.
+ Sử dụng điện thoại android : Phần mềm SMS pro sẽ kết nối với điện thoại android và sử dụng sim trên điện thoại Android gửi tin nhắn sms.
Nên bạn cần chọn 1 trong 2 cái để sử dụng và xem hướng dẫn, phần hướng dẫn nó chỉ khác nhau ở lúc kết nối, phần sử dụng SMS Pro thì giống nhau nên bạn yên tâm nó không phức tạp.