Quy định của chính phủ về việc gửi tin nhắn quảng cáo

By KIẾN THỨC MARKETING

NGHỊ ĐỊNH: 90/2008/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH BỐ SUNG: 77/2012/NĐ-CP

Để sử dụng dịch vụ SMS Brandname hiệu quả và đúng pháp luật, quý đối tác cần tham khảo những quy định của nghị đinh 90/2008/NĐ-CP và nghị đinh sửa đổi bổ sung 77/2012/NĐ-CP

Nguyên tắc gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo đối với tổ chức, cá nhân

  • Chỉ được phép gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo đến người nhận khi có sự đồng ý một cách rõ ràng trước đó của người nhận.
  •  Phải chấm dứt việc gửi đến người nhận các thư điện tử quảng cáo hay tin nhắn quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của người nhận.
  • Không được phép gửi quá 01 thư điện tử quảng cáo có nội dung tương tự nhau tới một địa chỉ thư điện tử trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người nhận.
  • Không được phép gửi quá 01 tin nhắn quảng cáo có nội dung tương tự nhau tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ và chỉ được phép gửi trong khoảng thời gian từ 7
Bình luận bằng Facebook
Đánh giá cho bài viết